Objava Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020.

Dokument lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. možete skinuti na sljedećem linku:

LRS-Lag-Zeleni-Trokut.pdf