Odgovori

 

ID Mjera Datum odgovora Pitanje Odgovor
16.3.1.07.03.2018.

Mozete mi napisati kakvi su uvjeti za ostvarivanje podmjere 6.3.1!

U Pravilniku o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine " broj 42/15 i 06/17) propisani su prihvatljivi korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti, opći uvjeti, uvjeti za poslovni plan i kriteriji odabira i to u člancima 14, 15, 16, 17 i 18.

 
Navedeni Pravilnik možete pogledati na internet stranici: 
 
Prilikom provedbe LAG natječaja za Podmjeru 6.3.1. LAG je obavezan primjenjivati iste kriterije prihvatljivosti.
46.3.1.07.03.2018.

Mi smo iz Nove Subocke i jel ćemo mi kod vas predavati zahtjeve?

Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe registrirane kao: OPG, obrt, trgovačko društvo i zadruga sa sjedištem ili prebivalištem na području LAG-a "Zeleni trokut" koji obuhvaća u cijelosti Općinu Jasenovac, Grad Lipik, Grad Pakrac, Grad Novsku i naselje Janja Lipa sa područja Grada Kutine.

56.3.1.07.03.2018.

Poštovani, molim za tumačenje: da li korisnik sa područja vašeg Lag-a (Pakrac) koji je aplicirao na nacionalnu mjeru 6.3.1. a nije bio na rang listi odobrenih projekata, ima mogućnosti podnijeti zahtjev natječaj vašeg Lag-a. Napomena sa investiciom je započeto nakon podnošenje Zahtjeva za potporu.

Na natječaj LAG-a "Zeleni trokut" za mjeru 6.3.1. moći će se javiti pravna i fizička osoba koja ima sjedište ili prebivalište na području LAG-a te će ulagati na području LAG-a pod uvjetom da nije već koristila sredstva iz iste mjere na nacionalnom natječaju.
Ukoliko je projekt prijavitelja odbijen na nacionalnom natječaju zbog nedostataka sredstava, isti se može prijaviti na LAG natječaj na kojemu dobija dodatne bodove.
Ukoliko je projekt u procesu odabira na nacionalnom natječaju, a prijavitelj ga želi prijaviti na LAG natječaj, mora podnijeti zahtjev za odustajanje od prijave projekta Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Prijavitelj projekta ne može započeti sa investicijom prije prijave projekta na LAG natječaj.
66.3.1.07.03.2018.

Da li prihvatljiv korisnik koji je sa investicijom započeo nakon podnesenog zahtjeva za potporu na nacionalnoj razini.(kako piše u pravilniku "da se investicija ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva "). OPG se nalazi na području Pakraca. Korisnik je bio u "masi" za koju nema dovoljno sredstava, isti je odustao od mjere 6.3. Može li se javiti na natječaj LAG-a?

Za LAG natječaj vrijede ista pravila kao i za nacionalni natječaj za istu mjeru.
U LAG natječaju nisu prihvatljivi troškovi koji su nastali prije prijave projekta na LAG natječaj (osim troškova izrade natječajne dokumentacije).
Sukladno tome, ako je prijavitelj projekta započeo sa investicijom prije prijave na LAG natječaj, ona neće biti prihvatljiva za financiranje putem LAG-a.
Ukoliko je OPG odbijen na nacionalnome natječaju, isti se može prijaviti na LAG natječaj ali sa investicijom koja nije započeta prije prijave na LAG natječaj.
76.3.1.07.03.2018.

Zanima me KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1. jel ce biti isti ...i kolko ce se kod vas naplacivati za taj projekat...?

Kriteriji odabira projekata detaljno su opisani u poglavlju 3.5.3. Kriteriji odabira projekata na 37. stranici Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. LAG-a "Zeleni trokut" koja je dostupna na našoj internet stranici do koje možete doći putem slijedećeg linka: http://lag-zelenitrokut.com/?vrsta=3&id=46.
Sukladno odredbama članka 29. stavka (7) Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine " broj 42/15 i 06/17) LAG može pomoći u pripremi projekata u vidu edukacija, treninga ili savjetovanja, ali mu je zabranjeno pisanje projekata, pripremanje natječajne dokumentacije i obrazaca za projekte koji se planiraju provoditi putem odabrane LRS te temeljem toga niti ne može naplaćivati svoje usluge.
86.3.1.07.03.2018.

U telefonskom razgovoru s Vama prošli tjedan naveli ste da ćete ovaj tjedan održati prezentaciju u Novskoj. Koji dan bi to bilo i u kojem prostoru?

Održati ćemo prezentaciju za područje Novske i Jasenovca dana 12.03.2018. godine u Jasenovcu, općinska vijećnica, Trg kralja Petra Svačića 19 sa početkom u 17:00 sati.

96.3.1.10.04.2018.

Dali možemo predati isti projekat koji lani nije prošao zbog nedostatka novaca bez ikakve izmjene. Projekat je prošao prag ali zbog nedostatka financija nije realiziran. Što se tiče kupovine zemljišta tamo nije trebao predugovor o kupnji a kod vas treba.

Na LAG natječaj možete predati isti projekat koji nije odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zbog nedostatka sredstava, ali pod uvjetima i na način propisan LAG natječajem.

Predugovor o kupnji zemljišta je obavezan na LAG natječaju da bi se spriječilo umjetno povećanje cijena od strane prodavatelja nakon odobrenja projekta.

106.3.1.10.04.2018.

Imam registriran OPG na području LAG-a, ali mi je prebivalište van toga područja. Namjeravam ulagati na području LAG-a. Da li sam ja prihvatljiv korisnik i da li mogu u tijeku natječaja promijeniti svoju adresu prebivalište i prijaviti se na područje LAG-a?

U skladu s Pravilnikom o provedbi podmjere 19.2., te paketom natječajne dokumentacije za provedbu tipa operacije sukladnog tipu operacije 6.3.1, nositelj projekta mora imati prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG od trenutka podnošenja prijave projekta na LAG natječaj. U skladu s poglavljima 2.3. i 2.4. teksta natječaja, za OPG je taj uvjet ispunjen ako je prebivalište nositelja OPG-a u trenutku podnošenja prijave projekta na LAG natječaj unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG.

406.3.1.00.00.0000.

Poštovani, da li je za mjeru 6.3.1. prihvatljiv trošak nabava vitla za vuču drva i cijepač drva? Hvala.

U Mjeri 6.3.1. nije prihvatljiv trošak nabavke mehanizacije i opreme u šumarstvu. 

Navedena mehanizacija prihvatljiv je trošak u okviru Podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumarskih proizvoda. Ova Podmjera nije obuhvaćena Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a "Zeleni trokut" te ju LAG neće provoditi.

Podmjeru provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). 

 

 

614.1.1.00.00.0000.

Pitanje vezano za natječaj Ulaganja u osnovna sredstva tržišno orijentalnih gospodarstava: kod prihvatljivosti nositelja projekta naveli ste da nositelj mora biti u Registru poreznih obveznika najmanje godinu dana prije prijave (izuzev mladog korisnika koji može biti i kraće). S obzirom da spadam pod mlade poljoprivrednike, je li dopušten ulazak u RPO ili sustav PDV-a nakon objave natječaja, a prije podnošenja Zahtjeva za potporu? Isto je bilo dopušteno preko mjere 4.1.1. od strane APPRRR-a.

Mladi poljoprivrednik mora biti upisan u sustav RPO u trenutku slanja projektne prijave.

686.3.1.00.00.0000.

Pitanje vezano za mjeru 6.3.1 hoće li biti natječaja za tu mjeru ove godine i kada ako će biti? Lp

LAG "Zeleni trokut" je u 2018. godini proveo dva natječaja za tip operacije E "Ulaganje u rast i diverzifikaciju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je adekvatan mjeri 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH. U ta dva natječaja donesene su odluke o odabiru projekata ukupne vrijednosti 669.657,00 kn čime su iscrpljena sredstva za taj TO. Naime, Planom provedbe LRS predviđeno je upravo toliko financijskih sredstava te za taj TO u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a "Zeleni trokut" za razdoblje 2014-2020. godine više nema raspoloživih sredstava.

1256.3.1.00.00.0000.

Može li se ostvariti 15 bodova kod uvođenja novog finalnog proizvoda, a da se radi o jednogodišnjem bilju (koje neće biti predmet ulaganja po natječaju), ali se nalazi unutar poglavlja 12 u dodatku I.? Ili je u ovom slučaju obveza uložiti u višegodišnje bilje, sjemenje i materijal i od toga napraviti finalni proizvod?

Prihvatljive aktivnosti su kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. Natječaja osim proizvoda ribarstva.

Prerada proizvoda se definira na način: Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU. Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba.

1266.3.1.00.00.0000.

Postoji li neki službeni dokument s popisom višegodišnjeg bilja, sjemenja i materijala te višegodišnjih nasada?

Predlažemo Vam da u slučaju nedoumice o tome da li se radi o jednogodišnjoj ili višegodišnjoj biljci konzultirate Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i šumarstva Ministarstva poljoprivrede (nekadašnja Savjetodavna služba).

1186.3.1.00.00.0000.

Nisam mogao prisustvovati na online radionici, no klijent je bio i napomenuo da se čeka odluka Ministarstva o tome da bi se traktor eventualno mogao nabaviti sa maksimalnom starosti 10 godina? Imate li nešto više informacija o tome? Do sada nisam vidio takav uvjet, a dosta LAG-ova ima otvorene slične natječaje. Isto nije navedeno nigdje u dokumentaciji.

Agencija za polaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila nam je dana 15. siječnja 2021. godine nacrt izmjene aktivacije za TO 631 LRS LAG u kojemu su nalaze navedene odredbe o starosti traktora. Izmjena aktivacije još nije stupila na snagu te se ne odnosi na aktualni natječaj LAG-a.

1236.3.1.00.00.0000.

Opg i prebivalište mi je prijavljeno na Pakrac, a u Siraču imam 2 jutra zemlje. Radi se o trajnom nasadu Oraha. Mogu li se i ja prijaviti na natječaj ili moram imati prijavljenu zemlju i u Pakracu?

Korisnik nije prihvatljiv ukoliko nema sjedište ili prebivalište na području LAG-a "Zeleni trokut". Ulaganje mora biti na području LAG-a.

1206.3.1.00.00.0000.

Kriterij bodovanja "Utjecaj projekta na gospodarstvo", stavka "Uvođenje novih proizvoda ili usluga (finalizacija)". Dakle, ako se uvodi novi proizvod, npr. do sada se nije proizvodio ječam, a sad će se proizvoditi, to nije dovoljno za 15 bodova, nego taj ječam mora imati dodanu vrijednost? Npr. da se od ječma napravi slad ili nešto drugo i da ga se pakira? Koji su valjani dokazi o visini dodane vrijednosti?

Bilo kakav dokaz o provedenom istraživanju tržišta (internet objave i dr.).

1216.3.1.00.00.0000.

Ako bi se počeo proizvoditi ječam, bez dodane vrijednosti, ostvaruje li se pravo na 9 bodova prema stavci "Povećanje obima postojećeg poslovanja", kroz povećanje EVPG (kalkulator)?

Ne jer nije prihvatljiva aktivnost nabava jednogodišnjeg sjemena i repromaterijala.

1226.3.1.00.00.0000.

Pod "Novim proizvodom i uslugom" smatra se svaki onaj proizvod i usluga koji se do sada nije proizvodio niti tržio na poljoprivrednom gospodarstvu, a što je vidljivo iz Izvoda po poslovnom računu, te koji proizvod je naveden u Popisu poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU." Kako će takvi OPG-ovi dokazati navedeno, s obzirom da isto nije vidljivo iz Izvoda po poslovnom računu jer jedino što vode je Evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda?

Vidjeti će se iz Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda.