Odgovori

 

ID Mjera Datum odgovora Pitanje Odgovor
16.3.1.07.03.2018.

Mozete mi napisati kakvi su uvjeti za ostvarivanje podmjere 6.3.1!

U Pravilniku o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine " broj 42/15 i 06/17) propisani su prihvatljivi korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti, opći uvjeti, uvjeti za poslovni plan i kriteriji odabira i to u člancima 14, 15, 16, 17 i 18.

 
Navedeni Pravilnik možete pogledati na internet stranici: 
 
Prilikom provedbe LAG natječaja za Podmjeru 6.3.1. LAG je obavezan primjenjivati iste kriterije prihvatljivosti.
46.3.1.07.03.2018.

Mi smo iz Nove Subocke i jel ćemo mi kod vas predavati zahtjeve?

Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe registrirane kao: OPG, obrt, trgovačko društvo i zadruga sa sjedištem ili prebivalištem na području LAG-a "Zeleni trokut" koji obuhvaća u cijelosti Općinu Jasenovac, Grad Lipik, Grad Pakrac, Grad Novsku i naselje Janja Lipa sa područja Grada Kutine.

56.3.1.07.03.2018.

Poštovani, molim za tumačenje: da li korisnik sa područja vašeg Lag-a (Pakrac) koji je aplicirao na nacionalnu mjeru 6.3.1. a nije bio na rang listi odobrenih projekata, ima mogućnosti podnijeti zahtjev natječaj vašeg Lag-a. Napomena sa investiciom je započeto nakon podnošenje Zahtjeva za potporu.

Na natječaj LAG-a "Zeleni trokut" za mjeru 6.3.1. moći će se javiti pravna i fizička osoba koja ima sjedište ili prebivalište na području LAG-a te će ulagati na području LAG-a pod uvjetom da nije već koristila sredstva iz iste mjere na nacionalnom natječaju.
Ukoliko je projekt prijavitelja odbijen na nacionalnom natječaju zbog nedostataka sredstava, isti se može prijaviti na LAG natječaj na kojemu dobija dodatne bodove.
Ukoliko je projekt u procesu odabira na nacionalnom natječaju, a prijavitelj ga želi prijaviti na LAG natječaj, mora podnijeti zahtjev za odustajanje od prijave projekta Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Prijavitelj projekta ne može započeti sa investicijom prije prijave projekta na LAG natječaj.
66.3.1.07.03.2018.

Da li prihvatljiv korisnik koji je sa investicijom započeo nakon podnesenog zahtjeva za potporu na nacionalnoj razini.(kako piše u pravilniku "da se investicija ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva "). OPG se nalazi na području Pakraca. Korisnik je bio u "masi" za koju nema dovoljno sredstava, isti je odustao od mjere 6.3. Može li se javiti na natječaj LAG-a?

Za LAG natječaj vrijede ista pravila kao i za nacionalni natječaj za istu mjeru.
U LAG natječaju nisu prihvatljivi troškovi koji su nastali prije prijave projekta na LAG natječaj (osim troškova izrade natječajne dokumentacije).
Sukladno tome, ako je prijavitelj projekta započeo sa investicijom prije prijave na LAG natječaj, ona neće biti prihvatljiva za financiranje putem LAG-a.
Ukoliko je OPG odbijen na nacionalnome natječaju, isti se može prijaviti na LAG natječaj ali sa investicijom koja nije započeta prije prijave na LAG natječaj.
76.3.1.07.03.2018.

Zanima me KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1. jel ce biti isti ...i kolko ce se kod vas naplacivati za taj projekat...?

Kriteriji odabira projekata detaljno su opisani u poglavlju 3.5.3. Kriteriji odabira projekata na 37. stranici Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. LAG-a "Zeleni trokut" koja je dostupna na našoj internet stranici do koje možete doći putem slijedećeg linka: http://lag-zelenitrokut.com/?vrsta=3&id=46.
Sukladno odredbama članka 29. stavka (7) Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine " broj 42/15 i 06/17) LAG može pomoći u pripremi projekata u vidu edukacija, treninga ili savjetovanja, ali mu je zabranjeno pisanje projekata, pripremanje natječajne dokumentacije i obrazaca za projekte koji se planiraju provoditi putem odabrane LRS te temeljem toga niti ne može naplaćivati svoje usluge.
86.3.1.07.03.2018.

U telefonskom razgovoru s Vama prošli tjedan naveli ste da ćete ovaj tjedan održati prezentaciju u Novskoj. Koji dan bi to bilo i u kojem prostoru?

Održati ćemo prezentaciju za područje Novske i Jasenovca dana 12.03.2018. godine u Jasenovcu, općinska vijećnica, Trg kralja Petra Svačića 19 sa početkom u 17:00 sati.

96.3.1.10.04.2018.

Dali možemo predati isti projekat koji lani nije prošao zbog nedostatka novaca bez ikakve izmjene. Projekat je prošao prag ali zbog nedostatka financija nije realiziran. Što se tiče kupovine zemljišta tamo nije trebao predugovor o kupnji a kod vas treba.

Na LAG natječaj možete predati isti projekat koji nije odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zbog nedostatka sredstava, ali pod uvjetima i na način propisan LAG natječajem.

Predugovor o kupnji zemljišta je obavezan na LAG natječaju da bi se spriječilo umjetno povećanje cijena od strane prodavatelja nakon odobrenja projekta.

106.3.1.10.04.2018.

Imam registriran OPG na području LAG-a, ali mi je prebivalište van toga područja. Namjeravam ulagati na području LAG-a. Da li sam ja prihvatljiv korisnik i da li mogu u tijeku natječaja promijeniti svoju adresu prebivalište i prijaviti se na područje LAG-a?

U skladu s Pravilnikom o provedbi podmjere 19.2., te paketom natječajne dokumentacije za provedbu tipa operacije sukladnog tipu operacije 6.3.1, nositelj projekta mora imati prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG od trenutka podnošenja prijave projekta na LAG natječaj. U skladu s poglavljima 2.3. i 2.4. teksta natječaja, za OPG je taj uvjet ispunjen ako je prebivalište nositelja OPG-a u trenutku podnošenja prijave projekta na LAG natječaj unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG.

406.3.1.00.00.0000.

Poštovani, da li je za mjeru 6.3.1. prihvatljiv trošak nabava vitla za vuču drva i cijepač drva? Hvala.

U Mjeri 6.3.1. nije prihvatljiv trošak nabavke mehanizacije i opreme u šumarstvu. 

Navedena mehanizacija prihvatljiv je trošak u okviru Podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumarskih proizvoda. Ova Podmjera nije obuhvaćena Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a "Zeleni trokut" te ju LAG neće provoditi.

Podmjeru provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). 

 

 

614.1.1.00.00.0000.

Pitanje vezano za natječaj Ulaganja u osnovna sredstva tržišno orijentalnih gospodarstava: kod prihvatljivosti nositelja projekta naveli ste da nositelj mora biti u Registru poreznih obveznika najmanje godinu dana prije prijave (izuzev mladog korisnika koji može biti i kraće). S obzirom da spadam pod mlade poljoprivrednike, je li dopušten ulazak u RPO ili sustav PDV-a nakon objave natječaja, a prije podnošenja Zahtjeva za potporu? Isto je bilo dopušteno preko mjere 4.1.1. od strane APPRRR-a.

Mladi poljoprivrednik mora biti upisan u sustav RPO u trenutku slanja projektne prijave.

1416.3.1.00.00.0000.

Pozdrav, molim vas odgovor na pitanje za ostvarenje 15 bodova kod finalizacije usluge. Ova riječ "finalizacija" mi je dosta nejasna kad se spominje usluga. Odnosi li se to na neku specifičnu uslugu ili se gospodarstvo može početi baviti uslugom frezanja i oranja te u skladu s time nabaviti mehanizaciju i provesti aktivnosti?

Navedeno nije prihvatljivo.

1396.3.1.00.00.0000.

Ako bi željeli uz kupnju mehanizacije, uvesti novu uslugu na gospodarstvu, na primjer , oranje, obrada zemlje, malčiranje, dali se za to može dobiti 15 bodova? I dali se to može obavljati bez izdavanja računa, jer nismo porezni obveznici?"

Navedeno nije dozvoljeno.

686.3.1.00.00.0000.

Pitanje vezano za mjeru 6.3.1 hoće li biti natječaja za tu mjeru ove godine i kada ako će biti? Lp

LAG "Zeleni trokut" je u 2018. godini proveo dva natječaja za tip operacije E "Ulaganje u rast i diverzifikaciju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je adekvatan mjeri 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH. U ta dva natječaja donesene su odluke o odabiru projekata ukupne vrijednosti 669.657,00 kn čime su iscrpljena sredstva za taj TO. Naime, Planom provedbe LRS predviđeno je upravo toliko financijskih sredstava te za taj TO u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a "Zeleni trokut" za razdoblje 2014-2020. godine više nema raspoloživih sredstava.

1256.3.1.00.00.0000.

Može li se ostvariti 15 bodova kod uvođenja novog finalnog proizvoda, a da se radi o jednogodišnjem bilju (koje neće biti predmet ulaganja po natječaju), ali se nalazi unutar poglavlja 12 u dodatku I.? Ili je u ovom slučaju obveza uložiti u višegodišnje bilje, sjemenje i materijal i od toga napraviti finalni proizvod?

Prihvatljive aktivnosti su kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. Natječaja osim proizvoda ribarstva.

Prerada proizvoda se definira na način: Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU. Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba.

1266.3.1.00.00.0000.

Postoji li neki službeni dokument s popisom višegodišnjeg bilja, sjemenja i materijala te višegodišnjih nasada?

Predlažemo Vam da u slučaju nedoumice o tome da li se radi o jednogodišnjoj ili višegodišnjoj biljci konzultirate Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i šumarstva Ministarstva poljoprivrede (nekadašnja Savjetodavna služba).

1466.3.1.00.00.0000.

15 bodova na kriteriju uvođenja novog proizvoda može se ostvariti ako se 50% sredstava utroši na aktivnosti za novi proizvod. Ako se bavimo proizvodnjom npr. pivarskog ječma, novi proizvod bio bi pivarski ječmeni slad - što je finalni proizvod za proizvodnju piva i ima veću dodanu vrijednost. Kako se do zrna ječma dolazi upravo obradom tla, priznaje li se ulaganje u traktor i mehanizaciju za obradu tla za ostvarenje 15 bodova?

Da bi ostvario bodove po kriteriju "Uvođenje novih proizvoda ili usluga (finalizacija)"  iznos ulaganja koji doprinosi pojedinoj od ponuđenih opcija treba iznositi najmanje 50% ukupnog ulaganja. Nije nam poznato na koji način traktor i mehanizacija za obradu tla doprinosi preradi pivarskog ječma u slad.

1476.3.1.00.00.0000.

Hoće li izmjenom natječaja mijenjati i neka dokumentacija (predložak poslovnom plana) ili se može koristiti i poslati dosadašnji?

Izmjeniti će se PRILOG V na način da će se u Kriteriju br. 4 Obrazloženje kriterija brisati riječi "i/ili usluge/a". Ostalo se neće mijenjati. 

1406.3.1.00.00.0000.

Treba li OPG dostaviti bankovne izvode i evidenciju o prometu za 2020. godinu? U dokumentaciji (Prilog I.) spominje se samo 2019. - kod Evidencije o prodaji vlastitih proizvoda, izvod prometa po ŽR. Dokazuje li se onda, za bodove iskustva i pozitivnog poslovanja, godine od 2015. do 2019.?

U svrhu dobivanja bodova po kriteriju "Uspješnost prijavitelja u obavljanju gosodarske djelatnosti u posljednjih 5 godina - poslovni rezultat" korisnik koji nije u evidenciji poreznih obveznika dokazuje uspješnost poslovanja za godine koje prethode danu objave natječaja.

1436.3.1.00.00.0000.

Molim vas onda, ako možete, pojasnite mi definiciju nove usluge na gospodarstvu, za koju bi mogli biti dodijeljeni bodovi?

U Mjeri 6.3.1. nije prihvatljiva aktivnost ulaganja u usluge. U tome kontekstu će biti ispravljen tekst Natječaja i objavljen na stranici LAG-a.

1446.3.1.00.00.0000.

Zanima me mjera 6.3.1 za kupnju strojeva. Pa bi htjela pitat je li imam pravo na to i šta bi sve trebala da bi se to dobilo?

LAG "Zeleni trokut" je objavio tekst Natječaja, priloge i obrasce na internet stranici LAG-a www.lag-zelenitrokut.com u kojima možete pronaći sve odgovore na vaša pitanja.

Sukladno Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata LAG-u je zabranjeno poslovno savjetovanje, priprema i vođenje projekata koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

1456.3.1.00.00.0000.

Pošto nisam bas upucena u te mjere vidim da to se boduje pa me zanima kako se i što boduje.

LAG "Zeleni trokut" je objavio tekst Natječaja, priloge i obrasce na internet stranici LAG-a www.lag-zelenitrokut.com u kojima možete pronaći sve odgovore na vaša pitanja.

Sukladno Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata LAG-u je zabranjeno poslovno savjetovanje, priprema i vođenje projekata koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

1276.3.1.00.00.0000.

Vezano za natječaj mjere 6.3.1. zanimalo bi me koja je ukupna suma predviđena u natječaju, odnosno koliko je gospodarstava predviđeno mjerom.

Raspoloživa sredstva u natječaju iznose 1.714.728,23 HRK. Iznos potpore po korisniku iznosi 113.278,50 HRK. Iz navedenog može se zaključiti da su raspoloživa sredstva dostatna za 15 korisnika.

1286.3.1.00.00.0000.

Može li se ostvariti 15 bodova kod uvođenja novog finalnog proizvoda, na način da se zasadi nova kultura i od nje se počne raditi finalizirani proizvod (radi se o kulturi koja ne spada po višegodišnje bilje)? Poljoprivredni proizvod nalazi se u tablici dodatka I. ILI će se bodovi priznati samo u slučaju da se radi o ulaganju u višegodišnje bilje (koje je prihvatljivo ulaganje prema natječaju) i da se od toga radi finalizirani proizvod?

Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU.

Prihvatljive aktivnosti se ne odnose na kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te stočne hrane.

1296.3.1.00.00.0000.

Da li mi možete poslati uvjete koje moram ispunjavati da se mogu pribaviti na navedeni natječaj. I na koji način i po kojim kriterijima ćete vršiti bodovanje samog opg. npr. ekonomska vrij.gospodarstva, poslovni plan..itd.

Sve što tražite objavljeno je na internet stranici www.lag-zelenitrokut.com pod rubrikom "Natječaji".

1306.3.1.00.00.0000.

Je li prihvatljiv opg iz Banove Jaruge?

Prihvatljivi korisnici moraju imati sjedište ili prebivalište na području LAG-a "Zeleni trokut" koje obuhvaća Grad Lipik, Grad Pakrac, Grad Novsku, Općinu Jasenovac te naselje Janja Lipa sa područja Grada Kutina. Banova Jaruga se ne nalazi na području LAG-a "Zeleni trokut".

1326.3.1.00.00.0000.

Korisnik bi uložio u kupnju sadnica šljiva (cca 350 kom, 9000kn) i mehanizaciju potrebnu za rad (oprema i rabljeni traktor). Ulaganjem u novu opremu (atomizer, freza i dr.) utrošio bi oko 50 000 kn. Time bi zatražio bodove za Ulaganje u novu opremu i mehanizaciju. Kako je cijeli projekt baziran na uzgoju šljiva, zanima nas ulazi li i kupnja nove opreme namijenjene isključivo za uzgoj šljiva u onih 50% ulaganja jer bi korisnik zatražio bodove za „Povećanje obima postojećeg poslovanja“.

Da bi ostvario bodove po kriteriju "Povećanje obima postojećeg poslovanja" korisnik treba ulagati u resurs koji direktno dovodi do povećanja ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva. Kupnja mehanizacije koja se koristi za održavanje i njegu nasada se ne bi mogla svesti pod doprinos "Povećanju obima postojećeg poslovanja" već pod doprinos "Smanjenju troškova poslovanja".

1356.3.1.00.00.0000.

Ako se ide na finalizaciju proizvoda (15 bodova), priznaje se samo prerada proizvoda? Prerada sa sobom nosi obvezu upisa dopunske djelatnosti, upisa u registar poreznih obveza itd. U tom slučaju bi se OPG nakon odobrenja projekta trebao upisati u navedeni registar i upisati dopunsku djelatnost?

Radi proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu II Natječaja nije potrebno registrirati novu djelatnost.

1366.3.1.00.00.0000.

Da li se na LAG natječaju za mjeru 6.3.1. mogu priznati bodovi za povećanje ekonomske veličine pčelaru ako u zahtjevu za potporu traži sredstva za košnice i matice, a pčele će razmnožiti iz vlastite proizvodnje? LAG ime kriterij povećanje ekonomske veličine te se kao dokaz traži izračun EVPG.

MIŠLJENJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU:

Načelno, mišljenja smo da se u konkretnom slučaju mogu priznati bodovi za povećanje EVPG, odnosno da nabava košnica i matica mogu doprinositi povećanju EVPG (ne ulazeći u sama objašnjenja kriterija odabira iz LAG Natječaja). Valja naglasiti, a s obzirom da korisnik traži bodove po tom kriteriju mora jasno navesti u poslovnom planu planirani broj pčelinjih zajednica na kraju ulaganja te će to biti predmet daljnjih provjera.

Također, s obzirom da LAG propisuje kriterije odabira, isti je nadležan za tumačenje istih, a i na činjenicu da nemamo cjelokupno činjenično stanje, ovo smatrajte načelnim odgovorom. Ono što je izrazito bitno je to da LAG mora jednako postupati prema svim korisnicima.

1426.3.1.00.00.0000.

Ako je subjekt otvoren npr. 01.03.2017., što je gotovo 4 godine (nedostaje mjesec dana do "pune" 4 godine), je li moguće ostvariti 12 bodova za kriterij pozitivnog rezultata za unazad 4 godine? Jer subjekt je pozitivno poslovao 2017., 2018., 2019. i 2020. što su 4 godine.

U svrhu dobivanja bodova po kriteriju "Uspješnost prijavitelja u obavljanju gosodarske djelatnosti u posljednjih 5 godina - poslovni rezultat" korisnik koji nije u evidenciji poreznih obveznika dokazuje uspješnost poslovanja za pune godine koje se računaju od dana objave natječaja.

1186.3.1.00.00.0000.

Nisam mogao prisustvovati na online radionici, no klijent je bio i napomenuo da se čeka odluka Ministarstva o tome da bi se traktor eventualno mogao nabaviti sa maksimalnom starosti 10 godina? Imate li nešto više informacija o tome? Do sada nisam vidio takav uvjet, a dosta LAG-ova ima otvorene slične natječaje. Isto nije navedeno nigdje u dokumentaciji.

Agencija za polaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila nam je dana 15. siječnja 2021. godine nacrt izmjene aktivacije za TO 631 LRS LAG u kojemu su nalaze navedene odredbe o starosti traktora. Izmjena aktivacije još nije stupila na snagu te se ne odnosi na aktualni natječaj LAG-a.

1236.3.1.00.00.0000.

Opg i prebivalište mi je prijavljeno na Pakrac, a u Siraču imam 2 jutra zemlje. Radi se o trajnom nasadu Oraha. Mogu li se i ja prijaviti na natječaj ili moram imati prijavljenu zemlju i u Pakracu?

Korisnik nije prihvatljiv ukoliko nema sjedište ili prebivalište na području LAG-a "Zeleni trokut". Ulaganje mora biti na području LAG-a.

1206.3.1.00.00.0000.

Kriterij bodovanja "Utjecaj projekta na gospodarstvo", stavka "Uvođenje novih proizvoda ili usluga (finalizacija)". Dakle, ako se uvodi novi proizvod, npr. do sada se nije proizvodio ječam, a sad će se proizvoditi, to nije dovoljno za 15 bodova, nego taj ječam mora imati dodanu vrijednost? Npr. da se od ječma napravi slad ili nešto drugo i da ga se pakira? Koji su valjani dokazi o visini dodane vrijednosti?

Bilo kakav dokaz o provedenom istraživanju tržišta (internet objave i dr.).

1216.3.1.00.00.0000.

Ako bi se počeo proizvoditi ječam, bez dodane vrijednosti, ostvaruje li se pravo na 9 bodova prema stavci "Povećanje obima postojećeg poslovanja", kroz povećanje EVPG (kalkulator)?

Ne jer nije prihvatljiva aktivnost nabava jednogodišnjeg sjemena i repromaterijala.

1226.3.1.00.00.0000.

Pod "Novim proizvodom i uslugom" smatra se svaki onaj proizvod i usluga koji se do sada nije proizvodio niti tržio na poljoprivrednom gospodarstvu, a što je vidljivo iz Izvoda po poslovnom računu, te koji proizvod je naveden u Popisu poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU." Kako će takvi OPG-ovi dokazati navedeno, s obzirom da isto nije vidljivo iz Izvoda po poslovnom računu jer jedino što vode je Evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda?

Vidjeti će se iz Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

1486.3.1.00.00.0000.

Pa sa čim da se obradi ta zemlja i zasije ječam, od kojeg bi se poslije radio slad, ako se nema mehanizacije?

Bodovi se dodjeljuju na temelju utjecaja kojega prijavljena investicija ima na poljoprivredno gospodarstvo. Da bi se priznali bodovi po ovome kriteriju iznos ulaganja koji doprinosi pojedinoj od ponuđenih opcija treba iznositi najmanje 50% ukupnog ulaganja.

1526.3.1.00.00.0000.

Možete li nam malo približiti ostvarenje bodova za kriterij "Povećanje obima". Objašnjeno je da se ostvaruju bodovi ako se sukladno ulaganju podiže EVPG. Znači li to da se 50% sredstava mora uložiti isključivo u ono što podiže EVPG - npr. trajni nasadi, životinje ili se može ulagati i u stvari kojima će se posredno povećati EVPG - npr. podizanje staklenika/plastenika?

Priznaje se direktni utjecaj.

1516.3.1.00.00.0000.

Može li se ostvariti 9 bodova za povećanje obima na način da se sredstva utroše na traktor i mehanizaciju kojom će se obrađivati poljoprivredna površina? Plan je da se poveća ekonomska veličina kroz povećanje poljoprivredne površine (povećanje zasađenih hektara žitaricama) koja bi se time obrađivala. Nabavljena mehanizacija iznosila bi preko 50% i zaista ima utjecaj na povećanje poljoprivredne površine jer bi se u tom slučaju moglo više zemlje obrađivati.

Poštovani!

LAG nije dužan odgovarati na anonimno postavljena pitanja.

1536.3.1.00.00.0000.

Da li nakon prijave na potporu postoji mogućnost odustajanja od zahtjeva u tijeku obrade istog i do kojeg roka je to moguće.

Uvijek i u svakom trenutku se može odustati od Zahtjeva za potporu.

1556.3.1.00.00.0000.

U odnosu na stočarsku proizvodnju, da li se uvođenje prodaje sirovog mesa životinja smatra "uvođenjem novih proizvoda ili usluga (finalizacija)" ako korisnik do sada nije prodavao meso životinja već samo žive životinje ili pak nije uopće imao stočarstvo te ga uvodi, a sve kao rezultat projekta i jasno povezano s projektnim aktivnostima u odgovarajućem iznosu? 

Pitanje se postavlja iz razloga što je u gore citiranom pojašnjenju kriterija jasno navedeno da se priznaju "samo  primarni poljoprivredni proizvodi koji imaju veću dodanu vrijednost dobivenu kroz postupke prerade i dorade". Naime, u navedenom slučaju radilo bi se o primarnoj preradi koja bi rezultirala upravo primarnim, a ne prerađenim poljoprivrednim proizvodom, i to drugim primarnim poljoprivrednim proizvodom prema Prilogu I Ugovora ( Poglavlje 1. Žive životinje; Poglavlje 2. Meso i jestivi klaonički proizvodi) te se može izvršiti usporedba i dokazivanje razlike - visine dodane vrijednosti. 

Svako drugo djelovanje na meso rezultiralo bi prerađenim, a ne primarnim poljoprivrednim proizvodom, sukladno definicijama iz   čl. 3.st.1 točke e) i h) važećeg  Zakona o poljoprivredi i  Ugovora u funkcioniranju EU.   

Priznaje se ulaganje u proizvodnju/preradu čiji je rezultat meso i jestivi klaonički proizvodi. Ne priznaju se mesnički proizvodi.

1566.3.1.00.00.0000.

Pitanja vezano za kriterij 2 "Uspješnost prijavitelja u obavljanju gospodarske djelatnosti u posljednjih 5 godina - poslovni rezultat", pojašnjenje istoga i Prilog 1 Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije pod točkom 11. : U svrhu dokazivanja poslovnog rezultata da li je za korisnike koji nisu obveznici poreza (prihodi do 80.500,00 kn) dovoljno , za točku 11., dostaviti obrasce evidencije o prodaji..., u obliku u kakvom je taj obrazac bio propisan u godinama na koje se odnosi? 

Prilažu se obrasci važeći one godine u kojoj su bili propisani.

1576.3.1.00.00.0000.

Budući da su iste mogućnosti financiranja, je li prihvatljiv OPG koji koristi mjeru 6.1.1.? (U međuvremenu mu je EVPG pao ispod 8000 €.)

OPG koji koristi mjeru 6.1.1. ne može istovremeno koristiti mjeru 6.3.1.. Ukoliko je korisnik tijekom provedbe mjere 6.1.1. smanjio EVPG treba razmisliti o svojim uzgovornim obvezama. Takav korisnik mogao bi koristiti mjeru 6.3.1. ukoliko vrati sredstva dobivena iz mjere 6.1.1..

1586.3.1.00.00.0000.

Je li prihvatljiv prijavitelj koji je ZAVRŠIO projekt po mjeri 6.3.1. na nacionalnoj razini?

Mjeru 6.3.1. poljoprivredno gospodarstvo može koristiti samo jednom.

1636.3.1.00.00.0000.

Pozdrav, hoće li ove godine biti poznati rezultati natječaja, ili koliko ioš moramo čekati?

Rezultati natječaja biti će poznati sukladno odredbama Natječaja koji je objavljen na ovoj WEB stranici.