• 23.01.2018.

  1. Tjedno priopćenje za članove LAG-a

  Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ izdaje 1. tjedno priopćenje o stanju u LAG-u.  Dana 17. siječnja 2018. godine upravitelj LAG-a boravio je na cjelodnevnoj Edukaciji LRS TO 6.3.1. u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Cilj edukacije je bila upoznati LAG-ove o tijeku administrativ ... više
 • 16.01.2018.

  Javni poziv za predlaganje projekata suradnje LAG-a

  LAG Zeleni trokut raspisuje Javni poziv za Financiranje prihvatljivih projektnih aktivnosti unutar tipa operacije 19.3.1. koje se odnose na troškove pripreme međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje kao i financiranje prihvatljivih projektnih aktivnosti unutar tipa operacije 19.3.2. koje se odnose na troškove p ... više
 • 08.01.2018.

  NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – stručni suradnik/suradnica

  Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno). Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u „Zeleni trokut“ zas ... više
 • 20.12.2017.

  Poziv na redovitu Godišnju Skupštinu

  Pozivamo sve članove na redovitu Godišnju Skupštinu koja će se održati dana 28. prosinca 2017. godine (četvrtak) u Restoranu Ekoetno sela Strug, Plesmo 26 s početkom u 17:00 sati.  ... više
 • 18.08.2016.

  Poziv za prikupljanje iskaza interesa

  Za sudjelovanje u programu Jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu EU projekata na području LAG-a „Zeleni trokut“ ... više
 • 04.07.2016.

  Objava Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020.

  Dokument lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. možete skinuti na sljedećem linku: LRS-Lag-Zeleni-Trokut.pdf ... više
 • 16.05.2016.

  Poziv na redovitu Godišnju Skupštinu

  Pozivamo sve članove na redovitu Godišnju Skupštinu koja će se održati dana 19. svibnja 2016. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2 sa početkom u 19:00 sati. ... više
 • 09.05.2016.

  Poziv na javnu prezentaciju Lokalne razvojne strategije

  Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ pri završetku je izrade i pred donošenjem Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. Provedba Strategija je predviđena za financiranje putem Mjere 19.2. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u visini od 1.093.312,50 €. ... više
 • 02.05.2016.

  Javna rasprava o nacrtu lokalne razvojne strategija za razdoblje 2014-2020.

  Objavljuje se održavanje javne rasprave o nacrtu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014-2020. (u nastavku: LRS). Javna rasprava održati će se elektronskim putem. Komentari, prijedlozi i kritike o nacrtu LRS mogu se slati na e-mail adresu: lag.zeleni.trokut@gmail.com do dana 15. svibnja 2016. godine. ... više
 • 28.12.2015.

  Poziv na redovitu Skupštinu

  Redovita godišnja Skupština LAG-a Zeleni trokut održat će se dana 30. prosinca 2015. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27 sa početkom u 17:00 sati. ... više