Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČANJKA ZA PRUŽANJE USLUGA MENTORSTVA

Natječaj je objavljen na stranici: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx.

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.01.2.0.04.0074 „Javi se, promijeni s(v)e!“ i  Odluke  Upravnog odbora o raspisivanja javnog natječaja za zapošljavanje Stručnjaka za pružanje usluga mentorstva, donesene 28. srpnja 2021. godine na 14. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

- Stručnjaka za pružanje usluga mentorstva

 

Radno mjesto: Stručnjak za pružanje usluga mentorstva u okviru projekta  „Javi se, promijeni s(v)e!“ UP.01.2.0.04.0074, (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme, dok traje projekt.

Mjesto rada: područje LAG-a „Zeleni trokut“

 

Opis poslova:

-          Individualni rad s osobama koje nisu u sustavu zapošljavanja niti obrazovanja odnosno osobe u NEET statusu (u daljnjem tekstu: korisnici projekta),

-          Razvoj samopouzdanja i motivacije za aktivno tražnje posla ili uključivanja u obrazovanje korisnika projekta,

-          Praćenje korisnika projekta kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima,

-          Prilagođavanje rada s korisnicima sukladno njihovim potrebama,

-          Davanje individualnih naputaka i preporuka svakom korisniku nakon izlaska iz aktivnosti projekta,

-          Sudjelovanje u izradi analize učinka projekta i daljnjih preporuka za rad na identifikaciji NEET skupina i uključivanju na tržište rada,

-          Animacija korisnika projekta,

-          Redovna komunikacija s ostatkom projektnog tima i voditeljem projekta,

-          Dostavljanje mjesečnih izvještaja o radu voditelju projekta,

-          Rad u mobilnom timu koji je u direktnom kontaktu s korisnicima projekta,

-          Ostali poslovi prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Opći uvjeti:

-          punoljetnost,

-          hrvatsko državljanstvo,

 

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

-       VSS ili VŠS - socijalni radnik /pedagog/sociolog/psiholog/socijalni pedagog

-       vozačka dozvola B kategorije

 

Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

-          zamolba,

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica, ili drugoi odgovarajući dokument),

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj i njegova/njena prijava neće biti razmatrana. Podnositelji/ce nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obavješteni o pismenoj provjeri znanja i razgovoru najmanje 3 dana prije održavanja iste.

 

Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega.

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje - Stručnjak za pružanje usluga mentorstva u okviru projekta  „Javi se, promijeni s(v)e!“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidati će biti obaviješteni u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

                                                                                        

                                                                         Predsjednica LAG-a Zeleni trokut

                                                                                                   v.r. Marija Kušmiš

 

Objavljeno: 29.07.2021. 14:14