Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - naknadna dodjela sredstava

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „Zeleni trokut“ objavljuje

 JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za financiranje projekata putem mjere 19.2. Provedba operacija unutar

CLLD strategije uslijed naknadne dodijele sredstava

 

Ovim Pozivom pozivaju se nositelji poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području LAG-a „Zeleni trokut“ (Grad Kutina – naselje Janja Lipa, Grad Lipik, Grad Novska, Grad Pakrac, Općina Jasenovac) da pisanim putem iskažu interes za dodjelu sredstava putem mjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije uslijed naknadne dodijele sredstava.

Dodjela sredstava odvijati će se provedbom LAG natječaja za pojedinu mjeru iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Zeleni trokut“.

Temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u podmjeri 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ unutar mjere 19  „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD- lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. LAG-u „Zeleni trokut“ dodijeljen je iznos od 1.626.724,00 kn.

Temeljem ovog Javnog poziva LAG „Zeleni trokut“ izradit će Izmjene Lokalne razvojne strategije kao preduvjet za provedbu LAG natječaja.

Mjere koje se planiraju provoditi iz naknadno dodijeljenih sredstava istovjetne su mjeri 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te mjeri 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Na temelju iskazanog interesa nositelja poljoprivrednih gospodarstava sa područja LAG-a „Zeleni trokut“ utvrditi će se kroz Izmjene Lokalne razvojne strategije raspoloživi iznosi za pojedinu mjeru.

Iskazom interesa kroz ovaj Poziv ne mogu se ostvariti nikakve naknadne prednosti u postupku LAG natječaja.

Interes se iskazuje dostavom ispunjenog obrasca za pojedinu mjeru (u privitku ovog Poziva nalaze se OBRAZAC -mjera 6.3.1. i OBRAZAC -mjera 4.1.1.) putem pošte, osobnom dostavom na adresu:

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „Zeleni trokut“

34115 Lipik, Marije Terezije 27

Ili putem elektroničke pošte na adresu: lag.zeleni.trokut@gmail.com.

Neispunjeni i nepotpisani obrasci neće se uzeti u razmatranje.

Ispunjeni obrasci trebaju biti predani zaključno sa 08. srpnja 2020. godine.

 

Objavljeno: 05.06.2020. 05:10