Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

POZIV ZA KORISNIKE PROJEKTA "AMBASADORI DOBROČINSTVA"

Pozivaju se obitelji oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija da ih uključe u aktivnosti projekta "Ambasadori dobročinstva"

NAZIV PROJEKTA: „AMBASADORI DOBROČINSTVA“, KODNI BROJ: UP.02.2.2.06.0476

J A V N I     P O Z I V

za prijavu korisnika – bolesnika oboljelih od Alzheimerove bolesti, drugih demencija i starijih osoba sa specifičnim potrebama radi korištenja usluga psihosocijalne pomoći mobilnih timova i prijevoza unutar projekta „AMBASADORI DOBROČINSTVA“, UP.02.2.2.06.0476  - financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda

Javni poziv se upućuje članovima obitelji bolesnika oboljelih od Alzheimerove bolesti, drugih demencija i starijih osoba sa specifičnim potrebama radi uključivanja u projekt „AMBASADORI DOBROČINSTVA“ kroz koji mogu ostvariti pravo na korištenje usluga psihosocijalne pomoći mobilnih timova Palijativnog tima LiPa i prijevoza.

Prijaviti se mogu:

a) osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija starije od 65 godina s prebivalištem na području Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke (područje Grada Novska, Općine Jasenovac, naselja Janja Lipa) i Bjelovarsko-bilogorske županije (područje Grada Daruvara, Općina Sirač)

Usluge koje će se pružati korisnicima: 

a) psihosocijalna pomoć oboljelima i članovima obitelji u trajanju od 5 sati tijekom provedbe projekta

b) usluge prijevoza oboljelih u specifičnim potrebama (posjet liječniku)

c) usluga nadzora putem GPS lokatora u svrhu sprječavanja lutanja i gubljenja oboljelih osoba.

 U prijavi je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 1) Preslika osobne iskaznice oboljele osobe

2) Presliku Povijesti bolesti sa jasno naznačenom nekom od slijedećih dijagnoza:

                        G30 Alzheimerova demencija

                        F01.1 Demencija uslijed infarkta mozga

                        F01.0 Akutna vaskularna demencija

                        F01.9 Demencija u drugim bolestima

                        F02.0 Pikova demencija

                        F03. Nespecifične demencije

  

Prijave se dostavljaju putem Obrasca prijave za korisnike iz privitka ovog Poziva na e-mail adresu: lag.zeleni.trokut@gmail.com ili palijativalipa@gmail.com, osobno ili putem pošte na adresu: LAG „Zeleni trokut“ Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

 

Obrazac za prijavu korisnika može se preuzeti na web stranici LAG-a „Zeleni trokut“ www.lag-zelenitrokut.com  ili u uredu LAG-a. 

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti od:

 

Voditelj projekta                                                                            Predsjednica Palijativnog tima LiPa

Igor Matek, univ.spec. oec.                                                                  Ljerka Pavković, dipl.med.tech.

095/2500-500                                                                                                             098/983-121 

lag.zeleni.trokut@gmail.com                                                               palijativalipa@gmail.com 

 

Administrator projekta

Ivan Šimunović

099/668-7383

palijativalipa@gmail.com

 

 

 

Objavljeno: 24.02.2021. 09:09