Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

POZIV ZA IZVANREDNU GODIŠNJU SKUPŠTINU LAG-a

Temeljem odredbe članka 24. Statuta Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ sazivam  Izvanrednu Skupštinu LAG-a koja će se održati dana 22.09.2023. godine (petak) u Velikoj vijećnici Grada Lipika u Lipiku, Marije Terezije 27 sa početkom u 19:00 sati.

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

  1. Izbor radnih tijela: zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije,
  2. Usvajanje Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027.
  3. Odluka o utvrđivanju obuhvata LAG područja, 
  4. Imenovanje Komisije za žalbe, 
  5. Odluka o članarinama u LAG-u u 2023. godini,
  6. Razno.

 

Radni materijali za Skupštinu objavljeni su na Internet stranici LAG-a: www.lag-zelenitrokut.com .

Na Skupštini mogu prisustvovati i imaju pravo glasa članovi LAG-a „Zeleni trokut“, odn. njihovi imenovani predstavnici.

Molimo da potvrdite vaš dolazak na broj:095/2500-500 ili e-mail: lag.zeleni.trokut@gmail.com.

Poslije Skupštine održati će se prigodni domjenak.

 

U Lipiku, 11. rujna 2023. godine

                                                          

                                                                                                      Predsjednica

                                                                                            Daria Adžijević, mag.oec.

 

RADNI MATERIJALI:

 

 

Objavljeno: 11.09.2023. 13:24