Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

POZIV ZA IZBORNU SKUPŠTINU LAG-a

Skupština će se održati 24.03.2022. godine u u Dvorani Quellla u Lipiku sa početkom u 18:00 sati.

Temeljem odredbe članka 24. Statuta Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ sazivam  Godišnju Skupštinu koja će se održati dana 24.03.2022. godine (četvrtak) u Dvorani Quella u Toplicama Lipik, Marije Terezije 2 sa početkom u 18:00 sati.

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine,
 2. Izbor radnih tijela:

zapisničara,

dva ovjerovitelja zapisnika,

verifikacijske komisije

 1. Odluka o 4. izmjeni Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ za razdoblje 2014.-2020.,
 2. Odluka o izmjeni Plana provedbe LRS,
 3. Izvješće o radu LAG-a u 2021. godini,
 4. Financijsko izvješće za 2021. godinu,
 5. Upitnik-sustav financijskog upravljanja 2021.
 6. Odluka o davanju razrješnice predsjednici LAG-a, članovima Upravnog i Nadzornog odbora
 7. Odluka o izboru članova Upravnog odbora LAG-a
 8. Odluka o izboru Predsjednika i dopredsjednika LAG-a
 9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora LAG-a
 10. Odluka o potpisnicima kartona deponiranih potpisa
 11. Razno

 

Na Skupštini mogu prisustvovati i imaju pravo glasa članovi LAG-a „Zeleni trokut“, odn. njihovi imenovani predstavnici ili imenovani zamjenici predstavnika.

Nakon završetka Skupštine slijedi prigodni domjenak.

Molimo da radi organizacije domjenka potvrdite vaš dolazak na broj:095/2500-500 ili e-mail:lag.zeleni.trokut@gmail.com.

 

 

U Lipiku, 17. ožujka 2022. godine

 

                                                                                                      Predsjednica, v.r.

                                                                                                 Marija Kušmiš, mag.oec.

 

Objavljeno: 17.03.2022. 12:07